آکادمی‌فای یک رهبر جهانی در مشاوره‌ی آموزشی است و استاندارد طلایی برتری در راهنمایی تحصیلی را تعیین می‌کند. چشم‌انداز ما این است که دانشجویان را قادر سازیم تا با اطمینان درخواست‌های دانشگاهی خود را مدیریت کرده و جایگاه‌هایی را در مؤسساتی که با آرزوهایشان هماهنگ هستند، به دست آورند. ما متعهد به شکوفا کردن پتانسیل رهبران فردا هستیم

shallow focus photography of books
shallow focus photography of books

آکادمی‌فای دانشجویان را از طریق مشاوره‌ی آموزشی یاری می‌کند

اصول کاری ما

ما پشتیبانی و راهنمایی فردی ارائه می‌دهیم تا به دانشجویان کمک کنیم در دنیای پیچیدهٔ آموزش عالی راه بیابند

ایجاد ارتباطات

مشاوره جامع

راهنمایی شخصی‌سازی شده

تیم متخصصان ما خدمات مشاوره جامعی ارائه می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که دانشجویان به بهترین منابع و فرصت‌ها دسترسی داشته باشند

ما به دانشجویان کمک می‌کنیم تا شبکه‌ها و ارتباطات ارزشمندی بسازند که در طول مسیر تحصیلی و حرفه‌ای خود برایشان سودآور خواهد بود

Amir Mozaffari

با برترین تیم در ارتباط باشید

Founder

Ali Abbaspour

Founder

Co-Founder

Sadra Saranjam
Mahsa Safarzadeh

Co-Founder

توانمندسازی رهبرانی برای فردا

با ما در ارتباط باشید